Неоргански пигмент

Неорганскиот пигмент се карактеризира со еколошки и разноврсност. Noelson Chemicals е посветен на развојот и производството на неоргански пигменти од 1996 година.

СОСТАВЕН ФЕРО ТИТАНИУМ ЦРВЕН

MF-656R

СОСТАВЕН ТИТАНИУМ ELLЕЛТА

(Еколошка замена за хромат со голема моќ на покривање)

  • CT-646Y
  • CT-656Y
  • CT-666Y

СОСТАВЕН ТИТАНИУМ ЦРВЕН

(Еколошка замена за хромат со голема моќ на покривање)

  • CT-646R
  • CT-656R

УЛТРАМАРИНСКО СИНО

ХРОМА ЕЛТА

ПОРТОКОЛОВО МОЛИБДАТ

ФТАЛОЦИЈАНИН СЕН

ЗЕЛЕНА ФТАЛОЦИЈАНИН

Контактирајте се со нас сега!