Стаклена снегулка и стаклена микросфера

Стаклените снегулки се исклучително тенки стаклени плочи со просечна дебелина од 5 ± 2 микрометри.Може да се нанесува во антикорозивни премази, бои и пигменти за да се спречи корозија, може да се користи и како материјал за зајакнување во производството на композитни материјали.

Стаклена снегулка

  • C Glass Flake
    • NCF-140/NCF-160/NCF-015/NCF-1160/NCF-2260/NCF-2300

Шупливи стаклени микросфери

  • NS-HGM20
  • NS-HGM32

Цврсто стаклени микросфери

Транспарентен прав од стакло