Проводен и антистатички пигмент

Од своето основање во 1996 година, Ноелсон Хемикалис се здоби со својата конкурентска моќ во проводен и анти-статички пигмент. Нашите производи нудат водечка отпорност во индустријата по конкурентна цена.

КОНДУКТИВНА МИКА ПУДРА

EC-300

КОНДУКТИВЕН ТИТАНИУМ ДИОКСИД

EC-320

ЦРНО СОВЕТЕН ЈАГЛЕДОК

EC-380

КОНДУКТИВЕН Оксид на цинк

EC-400

ПРОИЗВОДНО влакно од јаглерод

EC-500

КОНДУКТИВЕН ПОЛИЈАНИЛИН

EC-600

Продуктивен пигмент

EC-420

Контактирајте се со нас сега!