Проводен и антистатички пигмент

Спроводливите и антистатички пигменти го отстрануваат неочекуваното празнење на статички електрицитет кај високонапонските инженерски и електронски производи, само две области со уникатни барања кога станува збор за материјалните површини и премази.Долготрајната изложеност на статички електрицитет и празнење, исто така, може да има сериозно влијание врз робусноста и перформансите на материјалот.

Проводен мика во прав

  • EC-300

Проводен титаниум оксид

  • EC-320

Проводен саѓи

  • EC-380

Проводни јаглеродни влакна

  • EC-500